Polityka Prywatności i Pliki Cookies - 4Angels
283
page-template-default,page,page-id-283,theme-framework,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,footer_responsive_adv,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-framework,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Polityka Prywatności i Pliki Cookies

Polityka prywatności/RODO

 • Właścicielem i administratorem sklepu www.4angels.pl.pl jest firma GLADDEN Agnieszka Komorowska-Walkiewicz z siedzibą w Warszawie, 03-983 ul. Sosabowskiego 2/18. Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem: NIP. 113 051 43 24, REGON 141179366 (zwana dalej “Administratorem”) oświadcza , iż :
 • Jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Państwa -Klienta sklepu www.4angels.pl
 • Niniejszy obowiązek informacyjny przekazany zostaje Klientowi w związku z realizacją usług sprzedaży świadczonych na podstawie wyrażonej przez Klienta  – zgody (zwanej dalej także „Zgodą”) o świadczenie usług sprzedazy, zawartej w umowie zakupu sklepu 4angels.pl.
 • Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 • Szanujemy prawo do prywatności osób odwiedzających naszą stronę www.4angels.pl (dalej łącznie jako „Użytkownicy”) i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)
 • Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

Administrator Danych/RODO

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 2. W jakim celu  przetwarzane są dane osobowe:
  •   Dane osobowe Klienta, o którym mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją usługi sprzedaży, w kategorii dane osobowe – imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.
  • Dane osobowe Klienta, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z przepisów prawa. Dane osobowe Klienta o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO
  • Afministrator  oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Inspektorem jest p. Agnieszka Komorowska-Walkiewicz, email: agnieszka.komorowska-Walkiewicz@4angels.pl, tel. 504100708
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika

3. Czy można usunąć lub ograniczyć przetwarzanie udostępnionych danych osobowych?

 • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@4angels.pl lub agnieszka.komorowska-walkiewicz@4angels.pl
 • Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 • Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 • Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 • Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy ( dostawcom IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztowa lub kurierska)

 

Pliki cookies

 • Witryna www.4angels.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Chcemy być blisko potrzeb naszych Użytkowników dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat Użytkowników naszej strony. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w Serwisie, z jakiej witryny trafił na naszą stronę, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, jakie przeglądał Usługi na naszej stronie etc.
 • Każdy Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 • Informujemy, że ograniczenia stosowania technologii określonych w ust. 1 i 2 mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania naszej strony dla Użytkowników.
 • Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.